Topnik cynkowo-amonowy

TOPIK cynkowo-amonowy

Topnik cynkowo-amonowy

Produkt jest mieszaniną chlorku cynku i chlorku amonu w formie płynnej. Standardowy topnik cechuje się następującymi parametrami: suma soli – 700 g/l, proporcja soli – 60/40 (ZnCl2/NH4Cl). Na życzenie Klienta jest możliwa zmiana sumy soli oraz jej proporcji. Topnik cynkowo-amonowy jest używany w ocynkowniach ogniowych do uzupełniania kąpieli topnika bądź zalania nowej wanny.

Odbiorca Zastosowanie
Ocynkownie ogniowe Uzupełnienie kąpieli topnika
Zalanie nowej wanny topnika